မပ်က္ေန႔စဥ္

“နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၶဳဒၶႆ”

ေမတၱာရက္ခံခ်က္

လုိအပ္မႈ႔မ်ားရွိေနပါသျဖင္႔ ၀င္ေရာက္လာသူအေပါင္းတုိ႔ ျဖည္႔စြတ္ ၾကည္႔ရႈေပးပါရန္တုိက္တြန္အပ္ပါသည္

Wednesday, April 27, 2011

စာေပေဟာေျပားပြဲ ႏွစ္(၈၀)ျပည္႔

ဆရာၾကီး ဦးေအာင္သင္းရဲ႔ ေဟာေျပာပြဲ အသံဖုိင္ေတြပါအပုိင္(၁)
http://www.mediafire.com/?5setjf7k5ma91cu
ဆရာၾကီး ဦးေအာင္သင္းရဲ႔ ေဟာေျပာပြဲ အသံဖုိင္(၂)

No comments:

Post a Comment